Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt konsulāro funkciju nepārtrauktu veikšanu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs un ES vienotās formas vīzu ielīmju iegādi.

Galvenā aktivitāte:

  • īstenot konsulārās funkcijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ārlietu ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Konsulāro pakalpojumu nodrošināšana

Latvijas Republikas vīzu ielīmju iegādes nodrošināšana (vīzu ielīmju skaits)

01

280000

180000

180 000

180 000

Piezīmes.

1 Sakarā ar izmaiņām vīzu ielīmju piegādēs un grozījumiem vīzu ielīmju piegādes līgumā.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

21 227

158 431

158 431

158 431

158 431

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

137 204

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

646,4

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

158 431

158 431

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

158 431

158 431

-

Latvijas Republikas vīzu ielīmju iegāde

158 431

158 431

-