Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt konsulāro funkciju nepārtrauktu veikšanu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs un ES vienotās formas vīzu ielīmju iegādi.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot konsulārās funkcijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ārlietu ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Konsulāro pakalpojumu nodrošināšana

Vīzu ielīmju iegādes nodrošināšana (vīzu ielīmju skaits)

254 000

180 000

280 0006

180 000

180 000

6 Iespējamas izmaiņas atkarībā no vīzu ielīmju izlietojuma un attiecīgiem grozījumiem līgumā ar vīzu ielīmju piegādātāju.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

150 371

158 431

158 431

158 431

158 431

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 060

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,4

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

158 431

158 431

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

158 431

158 431

-

LR vīzu ielīmju iegāde

158 431

158 431

-