Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt konsulāro funkciju nepārtrauktu veikšanu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs un ES vienotās formas vīzu ielīmju iegādi.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Konsulāro pakalpojumu nodrošināšana

Vīzu ielīmju iegādes nodrošināšana (vīzu ielīmju skaits)

177 000

177 000*

180 000*

180 000*

180 000*

*skaits var mainīties, jo 2017.gadā stājas spēkā līgumi par vīzu režīma atcelšanu Ukrainai un Gruzijai, bet 2017.gada nogalē plānots sākt vīzu izsniegšanu Latvijas vēstniecībā AAE

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

50 820

213 431

158 431

158 431

158 431

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

162 611

-55 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

320

-25.8

-

-

 

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

213 431

158 431

-55 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

213 431

158 431

-55 000

LR vīzu ielīmju iegāde

213 431

158 431

-55 000