Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt konsulāro funkciju nepārtrauktu veikšanu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs un ES vienotās formas vīzu ielīmju iegādi.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Konsulāro pakalpojumu nodrošināšana

Vīzu ielīmju iegādes nodrošināšana (vīzu ielīmju skaits)

23 285

177 000

177 000*

180 000*

180 000*

    *skaits var mainīties, ja stājas spēkā līgumi par vīzu režīma atcelšanu Ukrainai un Gruzijai

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 425

150 000

213 431

213 431

213 431

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

139 575

63 431

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 338,8

42,3

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

63 431

63 431

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

63 431

63 431

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

63 431

63 431