Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt konsulāro funkciju nepārtrauktu veikšanu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs un ES vienotās formas vīzu ielīmju iegādi.

Galvenā aktivitāte:

īstenot konsulārās funkcijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ārlietu ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Konsulāro pakalpojumu nodrošināšana

Iegādātas Latvijas Republikas vīzu ielīmes (skaits)

50 000

180 000

100 000

180 000

180 000

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

28 435

158 431

158 431

158 431

158 431

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

129 996

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

457,2

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

158 431

158 431

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

158 431

85 223

-73 208

Latvijas Republikas vīzu ielīmju iegāde

158 431

85 223

-73 208

Citas izmaiņas

-

73 208

73 208

Palielināti izdevumi diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs konsulāro amatpersonu mācību organizēšanai, mobilās aplikācijas informācijas aktualizēšanai un vīzu veidlapu iegādei

-

73 208

73 208