Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt konsulāro funkciju nepārtrauktu veikšanu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs un ES vienotās formas vīzu ielīmju iegādi.

Galvenā aktivitāte:

īstenot konsulārās funkcijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ārlietu ministrija.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Konsulāro pakalpojumu nodrošināšana

Iegādātas Latvijas Republikas vīzu ielīmes (skaits)

230 000

180 000

50 0001

50 0001

180 000

Piezīmes.
1 Samazinātas rādītāja vērtības 2021. un 2022. gadam, ņemot vērā izmaiņas vīzu ielīmju piegādēs un grozījumus vīzu ielīmju piegādes līgumā, kā arī COVID-19 dēļ noteiktos ceļošanas ierobežojumus

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

140 933

158 431

136 312

158 431

158 431

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17 498

-22 119

22 119

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,4

-14,0

16,2

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

158 431

136 312

-22 119

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

158 431

136 312

-22 119

Latvijas Republikas vīzu ielīmju iegāde

158 431

136 312

-22 119