Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt konsulāro funkciju nepārtrauktu veikšanu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs un ES vienotās formas vīzu ielīmju iegādi.

Galvenā aktivitāte:

īstenot konsulārās funkcijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ārlietu ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Konsulāro pakalpojumu nodrošināšana

Iegādātas Latvijas Republikas vīzu ielīmes (skaits)

180 000

50 000

180 000

180 000

180 000

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

102 366

136 312

158 431

158 431

158 431

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

33 946

22 119

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

33,2

16,2

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

136 312

158 431

22 119

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

136 312

158 431

22 119

Latvijas Republikas vīzu ielīmju iegāde

136 312

158 431

22 119