Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt līdzfinansējumu 1., 2., 3. un 4. klašu izglītojamo ēdināšanai neatkarīgi no izglītības iestādes dibinātāja statusa.

Galvenās aktivitātes:

veikt līdzfinansējuma maksājumu 1., 2., 3. un 4. klašu izglītojamo ēdināšanai, tādējādi veicinot bērnu veselības uzlabošanos, bērna veselīga uztura paradumus, kā arī veicinot vienlīdzīgas bērnu iespējas uz attīstībai nepieciešamo, neatkarīgi no vecāku mantiskā stāvokļa.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, aprēķinot un pārskaitot valsts budžeta līdzekļus 1. – 4. klases skolēnu ēdināšanai novadu pašvaldībām un republikas nozīmes pilsētu pašvaldībām, privātajām izglītības iestādēm un divām Kultūras ministrijas padotības izglītības iestādēm.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Ēdināšanas nodrošināšana uz vienu 1.-4. klases izglītojamo

Izglītojamie (janvāris – maijs) (skaits)

78 018

75 858

75 875

79 640

83 524

Izglītojamie (septembris – decembris) (skaits)

75 858

76 890

79 640

83 524

86 335

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

17 441 434

9 840 708

9 840 708

9 840 708

9 840 708

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7 600 726

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-43,6

-

-

-