Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt līdzfinansējumu 1., 2., 3. un 4. klašu izglītojamo ēdināšanai neatkarīgi no izglītības iestādes dibinātāja statusa.

Galvenās aktivitātes:

veikt līdzfinansējuma maksājumu 1., 2., 3. un 4. klašu izglītojamo ēdināšanai, tādējādi veicinot bērnu veselības uzlabošanos, bērna veselīga uztura paradumus, kā arī veicinot vienlīdzīgas bērnu iespējas uz attīstībai nepieciešamo, neatkarīgi no vecāku mantiskā stāvokļa.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM, aprēķinot un pārskaitot valsts budžeta līdzekļus 1. – 4. klases skolēnu ēdināšanai novadu pašvaldībām un valstspilsētu pašvaldībām, privātajām izglītības iestādēm un divām Kultūras ministrijas padotības izglītības iestādēm.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Ēdināšanas nodrošināšana uz vienu 1. – 4. klases izglītojamo

Izglītojamie (janvāris – maijs) (skaits)

75 494

75 875

77 634

81 766

84 833

Izglītojamie (septembris – decembris) (skaits)

75 875

79 640

81 766

84 833

86 125

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 302 578

9 840 708

9 840 708

9 840 708

9 840 708

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 538 130

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

56,1

-

-

-