Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt vispārējās izglītības atbalsta pasākumu īstenošanu, tai skaitā līdzfinansēt Eiropas skolas pedagogu atalgojumu, lai izglītojamiem būtu iespēja apgūt latviešu valodu, nodrošināt izglītības iespējas bēgļiem un patvēruma meklētājiem Latvijā, sniegt metodisko atbalstu valsts ģimnāzijām.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēti valsts ģimnāziju reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centru pasākumi 31 valsts ģimnāzijai;
  2. organizēta patvērumu meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšana;
  3. līdzfinansēta Briseles skolotāju darba samaksa un dalība Eiropas skolās;
  4. BEREC darbinieku bērnu izglītības izdevumu daļēja segšana;
  5. pasākuma “Gada skolotājs” organizēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Valsts ģimnāziju kā reģionālo metodisko un pedagogu tālākizglītības centru atbalsts

Valsts ģimnāzijas (skaits)

31

31

31

31

31

Izglītības nodrošināšana patvēruma meklētājiem nepilngadīgajiem bērniem

Patvērumu meklētāju nepilngadīgie bērni (skaits)

11

21

12

12

12

Eiropas skolas pedagogu atalgojuma līdzfinansējums

Eiropas skolas skolotāji (skaits)

5

6

7

7

7

Līdzfinansējums BEREC biroja darbinieku bērnu mācību maksas segšanai

Izglītojamie (skaits)

-

-

20

23

26

Pasākuma “Gada Skolotājs” organizēšana

Pasākumi (skaits)

-

-

1

-

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

141 115

234 174

437 465

460 617

484 617

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

93 059

203 291

 

23 152

24 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

65,9

86,8

5,3

5,2

Atlīdzība, euro

56 359

59 783

89 074

93 226

93 226

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

56 359

59 783

89 074

93 226

93 226

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

203 291

203 291

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

167 076

167 076

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana

-

2 076

2 076

BEREC darbinieku bērnu izglītības izdevumu segšana

-

160 000

160 000

Finansējums biedrībai “Draudzīgais aicinājums” pasākuma "Gada skolotājs" organizēšanai

 

5 000

5 000

Citas izmaiņas

-

36 215

36 215

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā atbilstoši MK 22.09.2020. lēmumam

-

2 382

2 382

Pedagogu darba samaksas nodrošināšana 2022. gadā un turpmāk, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 830 euro un pirmskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 872 euro, sākot ar 2021. gada 1. septembri, un izglītojamo skaita uz 2021. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi

-

33 833

33 833