Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanu, paplašināt pedagogu kompetences un līdz ar to arī noslodzes iespējas.

Galvenās aktivitātes:

  • organizēta pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana - A un B tipa programmu apguve pedagogiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas kursi

Programmas (skaits)

26

26

26

26

26

Pedagogi, kuri paaugstinājuši profesionālo kompetenci (skaits)

10 804

4 000

9 500

8 000

8 000

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 250 195

1245 316

1 745 316

1245 316

1245 316

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4 879

500 000

- 500 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,4

40,2

-28,6

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

500 000

500 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

500 000

500 000

Vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības satura apguvē iesaistītā personāla profesionālā sagatavošana un pilnveide

-

500 000

500 000