Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanu, paplašināt pedagogu kompetences un līdz ar to arī noslodzes iespējas.

Galvenās aktivitātes:

  • organizēta pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana - A un B tipa programmu apguve pedagogiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas kursi

Programmas (skaits)

22

26

26

26

26

Pedagogi, kuri paaugstinājuši profesionālo kompetenci un kvalifikāciju ieguvušie pedagogi (skaits)

15 129

4 000

4 000

4 000

4 000

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

927 472

1 245 316

1 245 316

1 245 316

1 245 316

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

317 844

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

34,3

-

-

-

Atlīdzība, euro

4 050

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 050

-

-

-

-