Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanu, paplašināt pedagogu kompetences un līdz ar to arī noslodzes iespējas.

Galvenās aktivitātes:

profesionālās kompetences pilnveides programmu apguve pedagogiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas kursi

Programmas (skaits)

26

26

26

26

26

Pedagogi, kuri paaugstinājuši profesionālo kompetenci (skaits)

6 329

9 500

8 000

8 000

8 000

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 232 889

1 745 316

1 245 316

1 245 316

1 245 316

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

512 427

-500 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

41,6

-28,6

-

-

Atlīdzība, euro

3 031

 

 

 

 

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 031

 

 

 

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-500 000

-

-500 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

-500 000

-

-500 000

Vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības satura apguvē iesaistītā personāla profesionālā sagatavošana un pilnveide  atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr. 42 34.§.  2. punktam.

-500 000

-

-500 000