Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanu, paplašināt pedagogu kompetences un līdz ar to arī noslodzes iespējas.

 

Galvenās aktivitātes:

profesionālās kompetences pilnveides programmu apguve pedagogiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas kursi

Programmas (skaits)

       32

26

26

26

26

Pedagogi, kuri paaugstinājuši profesionālo kompetenci (skaits)

13 922

8 000

8 000

8 000

8 000

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 728 990

1 245 316

1 245 316

1 245 316

1 245 316

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-483 674

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-28,0

-

-

-

Atlīdzība, euro

54 296

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

54 296

-

-

-

-