Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt sociālo atbalstu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem, kuri trīs gadus pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas pašvaldību dibināto skolu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā zaudē darbu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt sociālo atbalstu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem, kuri pašvaldības dibinātās izglītības iestādes reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā zaudē darbu un kuriem līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai ir mazāk nekā trīs gadi;
  2. atbilstoši noteiktiem kritērijiem un kārtībai veikt sociālā atbalsta izmaksu sešus mēnešus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Sociālā atbalsta izmaksa

Pedagogi saņēmuši sociālo atbalstu (skaits)

-

77

87

60

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

329 520

372 316

256 769

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

329 520

42 796

-115 547

-256 769

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

13,0

-31,0

-100,0

Atlīdzība, euro

-

17 612

17 612

17 612

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

1

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

1 468

1 468

1 468

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

42 796

42 796

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

42 796

42 796

Vispārējās izglītības pedagogu, kuri trīs gadus pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas pašvaldību dibināto skolu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā zaudē darbu, sociālā atbalsta nodrošināšanai.

-

42 796

42 796