Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt sociālo atbalstu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem, kuri trīs gadus pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas pašvaldību dibināto skolu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā zaudē darbu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt sociālo atbalstu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem, kuri pašvaldības dibinātās izglītības iestādes reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā zaudē darbu un kuriem līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai ir mazāk nekā trīs gadi;
  2. atbilstoši noteiktiem kritērijiem un kārtībai veikt sociālā atbalsta izmaksu sešus mēnešus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Sociālā atbalsta izmaksa

Pedagogi saņēmuši sociālo atbalstu (skaits)

-

-

77

87

60

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

329 520

372 316

256 769

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

329 520

42 796

-115 547

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

13,0

-31,0

Atlīdzība, euro

-

-

17 612

17 612

17 612

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 468

1 468

1 468

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

329 520

329 520

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

329 520

329 520

Vispārējās izglītības pedagogu, kuri trīs gadus pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas pašvaldību dibināto skolu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā zaudē darbu, sociālā atbalsta sistēmas izveide.

-

329 520

329 520