Programmas mērķis:

  • veikt Latvijas Republikas regulārās iemaksas starptautisko organizāciju un fondu budžetos, lai nodrošinātu pilntiesīgu Latvijas dalību un interešu aizstāvību starptautiskajās organizācijās.

Galvenā aktivitāte:

  • veikt Ārlietu ministrijas kompetencē esošās iemaksas starptautiskajās organizācijās saskaņā ar starptautiskajiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

Programmas izpildītājs: Ārlietu ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās

Nodrošināta Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās (skaits)

23

23

23

23

23

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

11006 331

10783 643

9163 086

10847 160

10842 452

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-222 688

-1620 557

1684 074

-4 708

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,0

-15,0

18,4

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

10783 643

9163 086

-1620 557

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

10783 643

9163 086

-1620 557

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

10231 886

8641 885

-1590 001

ANO

1186 500

1193 600

7 100

Reģionālās sadarbības organizācija (RCC)

50 000

50 000

-

UNESCO

160 200

159 650

-550

Pasaules tirdzniecības organizācija (WTO)

165 000

160 000

-5 000

Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija

36 780

37 147

367

Baltijas jūras valstu padome

66 333

66 333

-

Hāgas Privāttiesību konference

7 000

7 000

-

Eiropas Padome

445 017

444 500

-517

EDSO

134 050

134 050

-

Kodolizmēģinājumu aizlieguma sagatavošanas komisija CTBTO

52 000

52 000

-

NATO civilais budžets

344 000

345 000

1 000

NATO Pensiju fonds

57 000

57 000

-

Starptautiskajai sadarbībai darba grupā Holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā

30 000

30 000

-

Wassenar Arrangement

4 500

4 500

-

Starptautiska Frankofonijas organizācija (OIF)

12 500

12 500

-

ES Drošības izpētes institūts ISS

8 500

9 000

500

Eiropas Attīstības fonds

5551 520

5551 520

-

Āzijas - Eiropas fonds

22 906

22 906

-

Annas Lindes Fonds

17 000

17 000

-

Eiropas Izcilības centrs

60 000

60 000

-

OECD

1816 480

223 479

-1593 001

Ieroču tirdzniecības līgums – ATT

4 600

4 700

100

Kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, tai skaitā:

551 757

521 201

-30 556

Iemaksa Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai

551 757

521 201

-30 556