Programmas mērķis:

  • sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

  • regulāra iemaksu veikšana līdzdalībai starptautiskajās organizācijās.

Programmas izpildītājs: Latvijas Republikas Saeima

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

128 787

144 956

146 536

147 856

147 886

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16 169

1 580

1 320

30

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,6

1,1

0,9

0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

144 956

146 536

1 580

t.sk.:

Ilgtermiņa saistības

144 956

146 536

1 580

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

144 956

146 536

1 580

Baltijas asambleja

91 380

91 380

-

Eiropas drošības un sadarbības asambleja

6 800

6 800

-

Parlamentu savienība

20 600

22 540

1 940

IFLA (Starptautiska bibliotēku un informācijas dienestu organizācija)

700

500

-200

NATO parlamentārā asambleja

5 700

5 800

100

EK un ES dalībvalstu Eiropas lietu komisijas konference (COSAC)

2 858

2 858

-

Starpparlamentu ES informācijas apmaiņas sistēmas korespondence

2 858

2 858

-

Baltijas jūras valstu konference

6 000

6 000

-

Eiropas un Vidusjūras valstu parlamentārā asambleja

7 860

7 600

-260

Starptautiskās arhīvu padomes Nacionālo parlamentu sekcija

200

200

-