Programmas mērķis:

sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās.

Galvenā aktivitāte:

veikt regulāras iemaksas līdzdalībai starptautiskajās organizācijās.

Programmas izpildītājs: Latvijas Republikas Saeima.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

132 093

143 378

143 094

143 676

144 176

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 285

-284

582

500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,5

-0,2

0,4

0,3

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plāns ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

143 378

143 094

-284

        t.sk.:

Ilgtermiņa saistības

143 378

143 094

-284

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

143 378

143 094

-284

Baltijas asambleja

91 380

91 380

-

Eiropas drošības un sadarbības asambleja

7 500

6 750

-750

Parlamentu savienība

17 540

17 540

-

IFLA (Starptautiska bibliotēku un informācijas dienestu organizācija)

550

550

-

NATO parlamentārā asambleja

5 901

6 368

467

Eiropas un Vidusjūras valstu parlamentārā asambleja

7 600

7 600

-

Baltijas jūras parlamentārā konference

5 989

5 989

-

EK un ES dalībvalstu Eiropas lietu komisijas konference (COSAC)

2 963

2 963

-

Starpparlamentu ES informācijas apmaiņas sistēmas korespondence

3 705

3 704

-1

Starptautiskās arhīvu padomes Nacionālo parlamentu sekcija

250

250

-