Programmas mērķis:

veikt Latvijas Republikas regulārās iemaksas starptautisko organizāciju un fondu budžetos, lai nodrošinātu pilntiesīgu Latvijas dalību un interešu aizstāvību starptautiskajās organizācijās.

Galvenā aktivitāte:

veikt Ārlietu ministrijas kompetencē esošās iemaksas starptautiskajās organizācijās saskaņā ar starptautiskajiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

Programmas izpildītājs: Ārlietu ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās

Nodrošināta Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās (skaits)

21

24

24

24

24

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

8 760 097

9 778 665

9 204 190

9 668 236

9 944 870

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 018 568

-574 475

464 046

276 634

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,6

-5,9

5,0

2,9

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

9 778 665

9 204 190

-574 475

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

750 816

750 816

Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025. gadam lobija kampaņas nodrošināšana Latvijas dalībai ANO Drošības padomē 2026. – 2028. gadam

-

100 000

100 000

Latvijas prezidentūra Eiropas Padomē 2023. gadā

-

20 000

20 000

Iemaksa ES ārpusbudžeta fondā “Eiropas miera mehānisms”

-

630 816

630 816

Ilgtermiņa saistības

9 778 665

8 453 374

-1 325 291

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

9 469 265

8 148 682

-1 320 583

ANO

1 193 600

1 210 600

17 000

Reģionālās sadarbības organizācija (RCC)

50 000

50 000

-

UNESCO

159 650

159 650

-

Pasaules tirdzniecības organizācija (WTO)

160 000

160 000

-

Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija

37 147

37 147

-

Baltijas jūras valstu padome

66 333

66 333

-

Hāgas Privāttiesību konference

7 000

7 000

-

Eiropas Padome

444 500

494 700

50 200

EDSO

134 050

134 050

-

Kodolizmēģinājumu aizlieguma sagatavošanas komisija CTBTO

52 000

52 000

-

NATO civilais budžets

355 633

363 491

7 858

NATO Pensiju fonds

58 710

78 018

19 308

Starptautiskajai sadarbībai darba grupā Holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā

30 000

30 000

-

Wassenar Arrangement

4 500

4 500

-

Starptautiska Frankofonijas organizācija (OIF)

12 500

12 500

-

ES Drošības izpētes institūts ISS

9 000

9 000

-

Eiropas Attīstības fonds

4 680 609

3 251 360

-1 429 249

Āzijas - Eiropas fonds

22 906

22 906

-

Eiropas Izcilības centrs

60 000

60 000

-

OECD

1 889 427

1 920 727

31 300

Ieroču tirdzniecības līgums – ATT

4 700

4 700

-

Eiropas civilo krīžu noregulējuma izcilības centrs

20 000

20 000

-

ANO Palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos1

17 000

-

-17 000

Kārtējiem maksājumiem ES budžetā, tai skaitā:

309 400

304 692

-4 708

Iemaksa Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai

309 400

304 692

-4 708

Piezīmes.

1Iemaksa ANO Palīdzības un darba aģentūrā Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos no 2022. gada norādīta pie ANO iemaksām.