Programmas mērķis:

  • veikt Latvijas Republikas regulārās iemaksas starptautisko organizāciju un fondu budžetos, lai nodrošinātu pilntiesīgu Latvijas dalību un interešu aizstāvību starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

  • veikt Ārlietu ministrijas kompetencē esošās iemaksas starptautiskajās organizācijās saskaņā ar starptautiskajiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

Programmas izpildītājs: Ārlietu ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās

Nodrošināta Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās (skaits)

22

22

23

23

23

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

8 661 405

11 872 926

10 783 643

11 818 007

11 823 790

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 211 521

-1 089 283

1 034 364

5 783

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

37,1

-9,2

9,6

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

11 872 926

10 783 643

-1 089 283

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

11 872 926

10 783 643

-1 089 283

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

11 098 352

10 231 886

-866 466

ANO

1 185 365

1 186 500

1 135

Reģionālās sadarbības organizācija (RCC)

50 000

50 000

-

UNESCO

155 836

160 200

4 364

Pasaules tirdzniecības organizācija (WTO)

149 847

165 000

15 153

Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija

35 500

36 780

1 280

Baltijas jūras valstu padome

65 016

66 333

1 317

Hāgas Privāttiesību konference

6 942

7 000

58

Eiropas Padome

436 930

445 017

8 087

EDSO

132 904

134 050

1 146

Kodolizmēģinājumu aizlieguma sagatavošanas komisija CTBTO

51 396

52 000

604

NATO civilais budžets

338 000

344 000

6 000

NATO Pensiju fonds

55 000

57 000

2 000

Starptautiskajai sadarbībai darba grupā Holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā

30 000

30 000

-

Wassenar Arrangement

4 400

4 500

100

Starptautiska Frankofonijas organizācija (OIF)

12 450

12 500

50

ES Drošības izpētes institūts ISS

8 100

8 500

400

 Eiropas Attīstības fonds

5 458 460

5 551 520

93 060

Āzijas - Eiropas fonds

22 906

22 906

-

Annas Lindes Fonds

17 000

17 000

-

Eiropas Izcilības centrs

-

60 000

60 000

OECD

2 877 800

1 816 480

-1 061 320

Ieroču tirdzniecības līgums – ATT

4 500

4 600

100

Kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, tai skaitā:

774 574

551 757

-222 817

Iemaksa Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai

774 574

551 757

-222 817