Programmas mērķis:

veikt Latvijas Republikas regulārās iemaksas starptautisko organizāciju un fondu budžetos, lai nodrošinātu pilntiesīgu Latvijas dalību un interešu aizstāvību starptautiskajās organizācijās.

Galvenā aktivitāte:

veikt Ārlietu ministrijas kompetencē esošās iemaksas starptautiskajās organizācijās saskaņā ar starptautiskajiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

Programmas izpildītājs: Ārlietu ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās

Nodrošināta Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās (skaits)

24

24

24

24

24

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 818 540

9 204 190

9 668 236

9 944 870

10 115 901

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-614 350

464 046

276 634

171 031

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,3

5,0

2,9

1,7

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

9 204 190

9 668 236

464 046

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

9 204 190

9 668 236

464 046

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

8 899 498

9 428 460

528 962

ANO

1 310 600

1 469 545

158 945

Reģionālās sadarbības organizācija (RCC)

50 000

50 000

-

UNESCO

159 650

165 950

6 300

Pasaules tirdzniecības organizācija (WTO)

160 000

172 400

12 400

Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija

37 147

35 257

-1 890

Baltijas jūras valstu padome

66 333

73 685

7 352

Hāgas Privāttiesību konference

7 000

7 000

-

Eiropas Padome

514 700

587 475

72 775

EDSO

134 050

134 050

-

Kodolizmēģinājumu aizlieguma sagatavošanas komisija CTBTO

52 000

63 500

11 500

NATO civilais budžets

363 491

446 986

83 495

NATO Pensiju fonds

78 018

92 862

14 844

Starptautiskajai sadarbībai darba grupā Holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā

30 000

30 000

-

Wassenar Arrangement

4 500

4 500

-

Starptautiska Frankofonijas organizācija (OIF)

12 500

11 661

-839

ES Drošības izpētes institūts ISS

9 000

11 144

2 144

Eiropas Attīstības fonds

3 251 360

2 896 085

-355 275

Āzijas - Eiropas fonds

22 906

22 906

-

Eiropas Izcilības centrs

60 000

60 000

-

OECD

1 920 727

1 959 142

38 415

Ieroču tirdzniecības līgums – ATT

4 700

1 500

-3 200

Eiropas civilo krīžu noregulējuma izcilības centrs

20 000

20 000

-

Eiropas Savienības ārpusbudžeta fonds “Eiropas miera mehānisms”

630 816

1 112 812

481 996

Kārtējiem maksājumiem ES budžetā

304 692

239 776

-64 916