Programmas mērķis:

sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās.

Galvenā aktivitāte:

veikt regulāras iemaksas līdzdalībai starptautiskajās organizācijās.

Programmas izpildītājs: Latvijas Republikas Saeima.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

133 178

143 094

149 092

150 554

151 554

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 916

5 998

1 462

1 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,4

4,2

1,0

0,7

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

143 094

149 092

5 998

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

143 094

149 092

5 998

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

143 094

149 092

5 998

Baltijas asambleja

91 380

91 380

-

Eiropas drošības un sadarbības asambleja

6 750

7 738

988

Parlamentu savienība

17 540

18 036

496

IFLA (Starptautiska bibliotēku un informācijas dienestu organizācija)

550

550

-

NATO parlamentārā asambleja

6 368

6 871

503

Eiropas un Vidusjūras valstu parlamentārā asambleja

7 600

7 600

-

Baltijas jūras parlamentārā konference

5 989

10 000

4 011

EK un ES dalībvalstu Eiropas lietu komisijas konference (COSAC)

2 963

2 963

-

Starpparlamentu ES informācijas apmaiņas sistēmas korespondence

3 704

3 704

-

Starptautiskās arhīvu padomes Nacionālo parlamentu sekcija

250

250

-