Programmas mērķis:

  • sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

  • regulāra iemaksu veikšana līdzdalībai starptautiskajās organizācijās.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

129 094

144 356

144 956

144 956

144 956

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15 262

600

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,8

0,4

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

144 356

144 956

600

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

144 356

144 956

600

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

144 356

144 956

600

Baltijas asambleja

91 380

91 380

-

Eiropas drošības un sadarbības asambleja

6 600

6 800

200

Parlamentu savienība

20 600

20 600

-

IFLA (Starptautiska bibliotēku un informācijas dienestu organizācija)

700

700

-

NATO parlamentārā asambleja

5 300

5 700

400

Eiropas un Vidusjūras valstu parlamentārā asambleja

7 860

7 860

-

Baltijas jūras valstu konference

6 000

6 000

-

EK un ES dalībvalstu Eiropas lietu komisijas konference (COSAC)

2 858

2 858

-

Starpparlamentu ES informācijas apmaiņas sistēmas korespondence

2 858

2 858

-

Starptautiskās arhīvu padomes Nacionālo parlamentu sekcija

200

200

-