Programmas mērķis:

  • Latvijas Republikas regulāro iemaksu veikšana starptautisko organizāciju un fondu budžetos, lai nodrošinātu pilntiesīgu Latvijas dalību un interešu aizstāvību starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

  • Ārlietu ministrijas kompetencē esošo iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās saskaņā ar starptautiskajiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

Programmas izpildītājs: Ārlietu ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās

Nodrošināta Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās (skaits)

21

22

22

22

22

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

8 477 103

8 875 820

11 872 926

11 268 395

11 120 686

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

398 717

2 997 106

-604 531

-147 709

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,7

33,8

-5,1

-1,3

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8 875 820

11 872 926

2 997 106

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

8 875 820

11 872 926

2 997 106

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

7 334 558

11 098 352

3 763 794

ANO

1 174 590

1 185 365

10 775

Reģionālās sadarbības organizācija (RCC)

50 000

50 000

-

UNESCO

154 836

155 836

1 000

Pasaules tirdzniecības organizācija (WTO)

155 223

149 847

-5 376

Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija

34 510

35 500

990

Baltijas jūras valstu padome

50 683

65 016

14 333

Hāgas Privāttiesību konference

6 842

6 942

100

Eiropas Padome

433 581

436 930

3 349

EDSO

132 874

132 904

30

Kodolizmēģinājumu aizlieguma sagatavošanas komisija CTBTO

50 396

51 396

1 000

NATO civilais budžets

279 800

338 000

58 200

NATO Pensiju fonds

50 000

55 000

5 000

Starptautiskajai sadarbībai darba grupā Holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā

30 000

30 000

-

Wassenar Arrangement

3 000

4 400

1 400

Starptautiska Frankofonijas organizācija (OIF)

11 450

12 450

1 000

ES Drošības izpētes institūts ISS

7 895

8 100

205

Eiropas Attīstības fonds

4 664 847

5 458 460

793 613

Āzijas - Eiropas fonds

22 906

22 906

-

Annas Lindes Fonds

17 000

17 000

-

OECD

-

2 877 800

2 877 800

Ieroču tirdzniecības līgums – ATT

4 125

4 500

375

Kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, tai skaitā:

1 541 262

774 574

-766 688

Iemaksa Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai

1 541 262

774 574

-766 688