Programmas mērķis:

  • sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

  • regulāra iemaksu veikšana līdzdalībai starptautiskajās organizācijās.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

128 267

144 612

144 356

144 556

144 556

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16 345

-256

200

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,7

-0,2

0,1

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

144 612

144 356

-256

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

144 612

144 356

- 256

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t .sk.:

144 612

144 356

 -256

Baltijas asambleja

91 380

91 380

-

Eiropas drošības un sadarbības asambleja

6 600

6 600

-

Parlamentu savienība

20 656

20 600

-56

 IFLA (Starptautiska bibliotēku un informācijas dienestu organizācija)

700

700

-

NATO parlamentārā asambleja

5 500

5 300

-200

Eiropas un Vidusjūras valstu parlamentārā asambleja

7 860

7 860

-

Baltijas jūras valstu konference

6 000

6 000

-

EK un ES dalībvalstu Eiropas lietu komisijas konference (COSAC)

2 858

2 858

-

Starpparlamentu ES informācijas apmaiņas sistēmas korespondence

2 858

2 858

-

Starptautiskās arhīvu padomes Nacionālo parlamentu sekcija

200

200

-