Programmas mērķis:

  • Latvijas Republikas regulāro iemaksu veikšana starptautisko organizāciju un fondu budžetos, lai nodrošinātu pilntiesīgu Latvijas dalību un interešu aizstāvību starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

  • Ārlietu ministrijas kompetencē esošo iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās saskaņā ar starptautiskajiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

Programmas izpildītājs: Ārlietu ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās

Nodrošināta Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās (skaits)

21

21

22

22

22

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 167 183

5 997 302

8 875 820

11 181 266

10 671 695

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

830 119

2 878 518

2 305 446

-509 571

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,1

48,0

26,0

-4,6

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017. gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 997 302

8 875 820

2 878 518

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

5 997 302

8 875 820

2 878 518

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

5 997 302

 7 334 558

 1 340 656

ANO

1 472 865

1 174 590

-298 275

Reģionālās sadarbības organizācija (RCC)

50 000

50 000

-

UNESCO

126 300

154 836

28 536

Pasaules tirdzniecības organizācija (WTO)

169 165

155 223

-13 942

Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija

30 100

34 510

4 410

Baltijas jūras valstu padome

56 000

50 683

-5 317

Hāgas Privāttiesību konference

6 400

6 842

442

Eiropas Padome

408 480

433 581

25 101

EDSO

126 600

132 874

6 274

Kodolizmēģinājumu aizlieguma sagatavošanas komisija CTBTO

47 000

50 396

3 396

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas CIME

3 400

-

-3 400

NATO civilais budžets

271 000

279 800

8 800

NATO Pensiju fonds

40 000

50 000

10 000

Starptautiskajai sadarbībai darba grupā Holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā

30 000

30 000

-

Wassenar Arrangement

3 000

3 000

-

Starptautiska Frankofonijas organizacija (OIF)

10 000

11 450

1 450

ES Drošības izpētes institūts ISS

7 800

7 895

95

Eiropas Attīstības fonds

3 088 486

4 664 847

1 576 361

Āzijas - Eiropas fonds

22 906

22 906

-

Annas Lindes Fonds

17 000

17 000

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija Tirdzniecības komiteja

10 800

-

-10 800

Ieroču tirdzniecības līgums – ATT

-

4 125

4 125

Kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, tai skaitā:

-

1 541 262

1 541 262

Iemaksa Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai

-

1 541 262

1 541 262