Programmas mērķis:

  • sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās.

Galvenā aktivitāte:

  • veikt regulāras iemaksas līdzdalībai starptautiskajās organizācijās.

Programmas izpildītājs: Latvijas Republikas Saeima.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

140 092

146 536

142 320

143 791

145 391

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 444

-4 216

1 471

1 600

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,6

2,9

1,0

1,1

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada projektu ar 2019.gada plānu, euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

146 536

142 320

- 4 216

t.sk.:

Ilgtermiņa saistības

146 536

142 320

- 4 216

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

146 536

142 320

- 4 216

Baltijas asambleja

91 380

91 380

-

Eiropas drošības un sadarbības asambleja

6 800

7 300

500

Parlamentu savienība

22 540

17 540

- 5 000

IFLA (Starptautiska bibliotēku un informācijas dienestu organizācija)

500

550

50

NATO parlamentārā asambleja

5 800

5 929

129

Eiropas un Vidusjūras valstu parlamentārā asambleja

7 600

7 600

-

Baltijas jūras valstu konference

6 000

6 000

-

EK un ES dalībvalstu Eiropas lietu komisijas konference (COSAC)

2 858

2 963

105

Starpparlamentu ES informācijas apmaiņas sistēmas korespondence

2 858

2 858

-

Starptautiskās arhīvu padomes Nacionālo parlamentu sekcija

200

200

-