Programmas mērķis:

sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās.

Galvenā aktivitāte:

veikt regulāras iemaksas līdzdalībai starptautiskajās organizācijās.

Programmas izpildītājs: Latvijas Republikas Saeima.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(
izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

132 278

142 320

143 378

143 477

143 477

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10 042

1 058

99

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,6

0,7

0,1

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

142 320

143 378

1 058

t.sk.:

Ilgtermiņa saistības

142 320

143 378

1 058

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

142 320

143 378

1 058

Baltijas asambleja

91 380

91 380

-

Eiropas drošības un sadarbības asambleja

7 300

7 500

200

Parlamentu savienība

17 540

17 540

-

IFLA (Starptautiska bibliotēku un informācijas dienestu organizācija)

550

550

-

NATO parlamentārā asambleja

5 929

5 901

-28

Eiropas un Vidusjūras valstu parlamentārā asambleja

7 600

7 600

-

Baltijas jūras parlamentārā konference

6 000

5 989

-11

EK un ES dalībvalstu Eiropas lietu komisijas konference (COSAC)

2 963

2 963

-

Starpparlamentu ES informācijas apmaiņas sistēmas korespondence

2 858

3 705

847

Starptautiskās arhīvu padomes Nacionālo parlamentu sekcija

200

250

50