Programmas mērķis:

veikt Latvijas Republikas regulārās iemaksas starptautisko organizāciju un fondu budžetos, lai nodrošinātu pilntiesīgu Latvijas dalību un interešu aizstāvību starptautiskajās organizācijās.

Galvenā aktivitāte:

veikt Ārlietu ministrijas kompetencē esošās iemaksas starptautiskajās organizācijās saskaņā ar starptautiskajiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

Programmas izpildītājs: Ārlietu ministrija.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās

Nodrošināta Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās (skaits)

23

23

24

24

24

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 770 943

9 163 086

9 778 665

9 769 694

9 741 744

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 607 857

615 579

-8 971

-27 950

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-14,9

6,7

-0,1

-0,3

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

9 163 086

9 778 665

615 579

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

9 163 086

9 778 665

615 579

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

8 641 885

9 469 265

827 380

ANO

1 193 600

1 193 600

-

Reģionālās sadarbības organizācija (RCC)

50 000

50 000

-

UNESCO

159 650

159 650

-

Pasaules tirdzniecības organizācija (WTO)

160 000

160 000

-

Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija

37 147

37 147

-

Baltijas jūras valstu padome

66 333

66 333

-

Hāgas Privāttiesību konference

7 000

7 000

-

Eiropas Padome

444 500

444 500

-

EDSO

134 050

134 050

-

Kodolizmēģinājumu aizlieguma sagatavošanas komisija CTBTO

52 000

52 000

-

NATO civilais budžets

345 000

355 633

10 633

NATO Pensiju fonds

57 000

58 710

1 710

Starptautiskajai sadarbībai darba grupā Holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā

30 000

30 000

-

Wassenar Arrangement

4 500

4 500

-

Starptautiska Frankofonijas organizācija (OIF)

12 500

12 500

-

ES Drošības izpētes institūts ISS

9 000

9 000

-

 Eiropas Attīstības fonds

5 551 520

4 680 609

-870 911

Āzijas - Eiropas fonds

22 906

22 906

-

Annas Lindes Fonds1

17 000

-

-17 000

ANO Palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos1

-

17 000

17 000

Eiropas Izcilības centrs

60 000

60 000

-

OECD

223 479

1 889 427

1 665 948

Ieroču tirdzniecības līgums – ATT

4 700

4 700

-

   Eiropas civilo krīžu noregulējuma izcilības centrs

-

20 000

20 000

Kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, tai skaitā:

521 201

309 400

-211 801

Iemaksa Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai

521 201

309 400

-211 801

Piezīmes.
1Izmaiņas atbilstoši MK 11.12.2020. rīkojumam Nr.760 “Par iemaksām ANO Palīdzības un darba aģentūrā Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos”