Programmas mērķis:

  • nodrošināt Pasta nozares politikas ieviešanas vadības procesus.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Pasta nozares politikas īstenošanu.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Latvijas Pasts”

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Izmaksāta kompensācija par VAS „Latvijas Pasts” zaudējumiem, sniedzot pasta piegādes pakalpojumus lauku apvidos

Kompensācijas izmaksa % no zaudējumiem

100

36

44

46

91

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-