Programmas mērķis:

  • nodrošināt Pasta nozares politikas ieviešanas vadības procesus.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Pasta nozares politikas īstenošanu.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Latvijas Pasts”

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Izmaksāta kompensācija par VAS „Latvijas Pasts” zaudējumiem, sniedzot pasta piegādes pakalpojumus lauku apvidos

Kompensācijas izmaksa % no zaudējumiem

100

100

36

36

36

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 845 744

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-845 744

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,3

-

-

-