Programmas mērķis:

  • nodrošināt Pasta nozares politikas ieviešanas vadības procesus.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Pasta nozares politikas īstenošanu.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Latvijas Pasts”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads(izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Izmaksāta kompensācija par VAS „Latvijas Pasts” zaudējumiem, sniedzot pasta piegādes pakalpojumus lauku apvidos

Kompensācijas izmaksa % no zaudējumiem

31,5

44

100

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

2 000 000

2 000 000

5762 761

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

3762 761

-5762 761

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

188,1

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

3762 761

3762 761

t.sk.

Citas izmaiņas

-

3 762 761

3 762 761

Palielināti izdevumi kompensācijām par abonētās preses piegādi un saistību izpildi. (MK 17.09.2019. prot. Nr. 42, 34.§ 17.1.p.)

-

3 762 761

3 762 761