Programmas mērķis:

nodrošināt Pasta nozares politikas ieviešanas vadības procesus.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Pasta nozares politikas īstenošanu.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Latvijas Pasts”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Izmaksāta kompensācija par VAS “Latvijas Pasts” zaudējumiem, sniedzot abonēto preses izdevumu piegādes

Kompensācijas izmaksa no zaudējumiem (%)

38,7

100

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 000 000

5 762 761

9 502 428

9 832 500

6 957 500

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 762 761

3 739 667

330 072

-2 875 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

188,1

64,9

3,5

-29,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 762 761

9 502 428

3 739 667

t.sk.

Prioritāri pasākumi

-

9 502 428

9 502 428

Palielināti izdevumi 2021. gada abonēto preses izdevumu piegādes radīto zaudējumu kompensācijai un atbalstam abonēto preses izdevumu piegādēm 2022., 2023. un turpmākajiem gadiem (MK 22.09.2019. prot. Nr. 55 38.§ 3.p.)

-

2 875 000

2 875 000

Palielināti izdevumi abonēto preses izdevumu piegādes radīto zaudējumu kompensācijai (MK 22.09.2019. prot. Nr. 55 38.§ 3.p.)

-

6 627 428

6 627 428

Citas izmaiņas

5 762 761

-

- 5 762 761

Samazināti izdevumi kompensācijām par abonētās preses piegādi

5 762 761

-

- 5 762 761