Programmas mērķis:

nodrošināt abonētās preses piegādi un saistību izpildi.

Galvenās aktivitātes:

piegādāta abonētā prese un izpildītas saistības.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Latvijas Pasts”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Izmaksāta kompensācija par VAS “Latvijas Pasts” zaudējumiem, sniedzot abonēto preses izdevumu piegādes

Kompensācijas izmaksa no zaudējumiem (%)

62,7

100

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 762 761

9 502 428

9 832 500

6 957 500

6 957 500

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

  3 739 667

  1. 072

-2 875 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

64,9

3,5

-29,2

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

6 627 428

6 957 500

330 072

t. sk.:

Citas izmaiņas

6 627 428

6 957 500

330 072

Samazināti izdevumi abonēto preses izdevumu piegādes radīto zaudējumu kompensācijai (MK 22.09.2019. sēdes prot. Nr. 55 38.§ 3.p.)

6 627 428

-

- 6 627 428

Palielināti izdevumi 2021. gada abonēto preses izdevumu piegādes radīto zaudējumu kompensācijai un atbalstam abonēto preses izdevumu piegādēm 2022., 2023. un turpmākajiem gadiem (MK 22.09.2019. sēdes prot. Nr. 55 38.§ 3.p.)

-

6 957 500

6 957 500