Programmas mērķis:

  1. finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprinātu demokrātiju Latvijā;
  2. nostiprināt pilsonisko izglītību un līdzdalību kā attīstītas pilsoniskas sabiedrības pamatu.

Galvenā aktivitāte:

NVO fonda programmas īstenošana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

NVO fonds programmas īstenošana

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

102

120

150

130

165

Projekti uzraudzībā (skaits)

31

45

70

65

80

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

499 073

777 000

1200 000

1100 000

1400 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

277 927

423 000

-100 000

300 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

55,7

54,4

-8,3

27,3

Atlīdzība, euro

10 099

32 470

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,5

1,5

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 683

1 597

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

3 723

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

377 000

800 000

423 000

t.sk.

Citas izmaiņas

377 000

800 000

423 000

Izdevumi NVO darbības atbalsta īstenošanai

377 000

800 000

423 000