Programmas mērķis:

  1. finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprinātu demokrātiju Latvijā;
  2. nostiprināt pilsonisko izglītību un līdzdalību kā attīstītas pilsoniskas sabiedrības pamatu.

Galvenās aktivitātes:

  1. NVO fonda programmas īstenošana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Intensīvo latviešu valodas kursu programmas īstenošana

Saņemti un izvērtēti projekti (skaits)

23

-

-

-

-

Projekti uzraudzībā (skaits)

12

12

-

-

-

Latviešu valodu apguvušās personas (skaits)

391

610

-

-

-

NVO fonds programmas īstenošana

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

-

120

120

120

-

Projekti uzraudzībā (skaits)

-

35

45

30

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

515 245

530 942

777 000

400 000

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15 697

246 058

-377 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,0

46,3

-48,5

-

Atlīdzība, euro

10 045

10 103

32 470

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,5

0,5

1,5

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1674

1 684

1 597

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

3 723

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

130 942

377 000

246 058

t.sk.

Prioritāri pasākumi

-

377 000

377 000

Atbalsts NVO

-

377 000

377 000

Citas izmaiņas

130 942

-

-130 942

Izdevumi intensīvo latviešu valodas kursu programmas īstenošanai

130 942

-

-130 942