Programmas mērķis:

  1. finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprinātu demokrātiju Latvijā;
  2. nostiprināt pilsonisko izglītību un līdzdalību kā attīstītas pilsoniskas sabiedrības pamatu.

Galvenās aktivitātes:

  1. intensīvo latviešu valodas kursu programmas īstenošana;
  2. NVO fonda programmas īstenošana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Intensīvo latviešu valodas kursu programmas īstenošana

Saņemti un izvērtēti projekti (skaits)

23

50

-

-

-

Projekti uzraudzībā (skaits)

14

15

12

-

-

Latviešu valodu apguvušās personas (skaits)

1 191

1 200

610

-

-

NVO fonds programmas īstenošana

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

261

-

120

120

120

Projekti uzraudzībā (skaits)

65

-

35

35

35

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

585 655

130 904

530 942

400 000

400 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-454 751

400 038

-130 942

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-77,6

305,6

-24,7

-

Atlīdzība, euro

9 952

10 065

10 103

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,5

0,5

0,5

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 659

1 678

1 684

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

400 038

400 038

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

400 038

400 038

1. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

38

38

2. Izdevumi nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanai (transferts no Kultūras ministrijas).

-

400 000

400 000