Programmas mērķis:

  1. finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprinātu demokrātiju Latvijā;
  2. nostiprināt pilsonisko izglītību un līdzdalību kā attīstītas pilsoniskas sabiedrības pamatu.

Galvenās aktivitātes:

  1. intensīvo latviešu valodas kursu programmas īstenošana;
  2. NVO līdzfinansējuma programmas īstenošana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Intensīvo latviešu valodas kursu programmas īstenošana

Saņemti un izvērtēti projekti (skaits)

-

50

50

-

-

Projekti uzraudzībā (skaits)

14

14

15

15

-

Latviešu valodu apguvušās personas (skaits)

-

-

1 200

1 200

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

189 134

244 734

130 904

130 904

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

55 600

-113 830

-

-130 904

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

29,4

-46,5

-

-100

Atlīdzība, euro

9 970

10 065

10 065

10 065

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,5

0,5

0,5

0,5

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 662

1 678

1 678

1 678

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

113 830

-

-113 830

t. sk.:

Citas izmaiņas

113 830

-

-113 830

Samazināti izdevumi NVO līdzfinansējuma programmas īstenošanai.

113 830

-

-113 830