Programmas mērķis:

  1. finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprinātu demokrātiju Latvijā;
  2. nostiprināt pilsonisko izglītību un līdzdalību kā attīstītas pilsoniskas sabiedrības pamatu.

Galvenās aktivitātes:

NVO fonda programmas īstenošana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

NVO fonds programmas īstenošana

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

80

150

160

185

185

Projekti uzraudzībā (skaits)

48

70

77

116

116

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

750 813

1 200 000

1 500 000

2 000 000

2 000 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

449 187

300 000

500 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

59,8

25,0

33,3

-

Atlīdzība, euro

31 278

-

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,5

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 619

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 131

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

300 000

300 000

t.sk.:

Citas izmaiņas

-

300 000

300 000

Izdevumi NVO darbības atbalsta īstenošanai

-

300 000

300 000