Programmas mērķis:

1)   finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprinātu demokrātiju Latvijā;

2)   nostiprināt pilsonisko izglītību un līdzdalību kā attīstītas pilsoniskas sabiedrības pamatu.

Galvenās aktivitātes:

NVO fonda programmas īstenošana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

NVO fonds programmas īstenošana

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

166

160

160

160

16

Projekti uzraudzībā (skaits)

71

77

84

84

9

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 158 543

1 500 000

2 000 000

2 000 000

200 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

341 457

500 000

-

-1 800 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

29,5

33,3

-

-90,0

Atlīdzība, euro

80 806

-

88 018

88 018

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

2,5

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 366

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 812

-

88 018

88 018

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Pasākums Samazinājums Palielinājums Izmaiņas
Izdevumi - kopā   500 000 500 000
t.sk.:

Citas izmaiņas

-

500 000

500 000

Izdevumi NVO darbības atbalsta īstenošanai (transferts no KM)

-

300 000

300 000

Izdevumi pasākuma “Nevalstisko organizāciju (NVO) fonds” īstenošanai saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 25.2.2. apakšpunktu

-

200 000

200 000