Programmas mērķis:

  • nodrošināt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un citos normatīvajos aktos noteikto sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzdevumu izpildi radioprogrammu “Latvijas Radio 1”, Latvijas Radio 2”, “Latvijas Radio 3”, “Latvijas Radio 4”, “Latvijas Radio 5” un “Latvijas Radio 6” veidošanā un izplatīšanā.

Galvenās aktivitātes:

  • sabiedriskā pasūtījuma programmu veidošana un izplatīšana.

Programmas izpildītājs:

VSIA “Latvijas Radio” pēc Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes apstiprināta sabiedriskā pasūtījuma plāna.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināt radio programmu pārraidīšanu (raidapjomu)

Kanālā LR1 raidstundas (skaits)

8 808

8 808

8 832

8 808

8 808

Kanālā LR2 raidstundas (skaits)

8 760

8 760

8 784

8 760

8 760

Kanālā LR3 raidstundas (skaits)

8 760

8 760

8 784

8 760

8 760

Kanālā LR4 raidstundas (skaits)

8 760

8 760

8 784

8 760

8 760

Kanālā LR5 raidstundas (skaits)

8 760

8 760

8 784

8 760

8 760

Kanālā LR6 raidstundas (skaits)

104

80

80

80

80

Nodrošināt auditorijas aptvērumu zemes apraidē

Kanālam LR1 (% no iedzīvotāju kopskaita)

99,2

99,2

99,3

99,3

99,3

Kanālam LR2 (% no iedzīvotāju kopskaita)

98,3

98,3

98,5

98,5

98,5

Kanālam LR3 (% no iedzīvotāju kopskaita)

87,3

87,3

87,3

87,3

87,3

Kanālam LR4 (% no iedzīvotāju kopskaita)

78,4

78,4

79,7

79,7

79,7

Kanālam LR5 (% no iedzīvotāju kopskaita)

69,0

73,1

73,1

73,1

73,1

Kanālam LR6 (% no iedzīvotāju kopskaita)

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

8358 290

8105290

9798 101

9839 095

9838 095

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-253 000

1692 811

40 994

-1 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,0

20,9

0,4

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

443 697

2136 508

1692 811

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2120 852

2120 852

Sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus (Latvijas Radio).

-

1370 852

1370 852

Lai VSIA “Latvijas Radio” caur sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu nodrošinātu VSIA "Latvijas Radio" darbinieku atlīdzības palielināšanu un veiktu strukturālās reformas

-

750 000

750 000

Vienreizēji pasākumi

-

15 656

15 656

Transferts no Izglītības un zinātnes ministrijas, lai Latvijas Radio nodrošinātu XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku īstenošanu.

-

9 656

9 656

Transferts no Ārlietu ministrijas, lai Latvijas Radio nodrošinātu radio lekciju ciklu Ārlietu dienesta simtgadei “Nepārtrauktība. Latvijas ārlietu dienestam 100”.

-

6 000

6 000

Citas izmaiņas

443 697

-

-443 697

Izdevumi Latvijas Radio drošības pasākumu īstenošanai un apsardzes nodrošināšanai.

147 000

-

-147 000

Izdevumi Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāna 2019.-2020. gadam nodrošināšanai (t.sk. atbalsts LR sabiedrības saliedēšanas un nacionālās identitātes stiprināšanai).

191 047

-

-191 047

Izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu atspoguļošanai (transferts no Kultūras ministrijas).

50 000

-

-50 000

Izdevumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu atspoguļošanai

55 650

 

-55 650