Programmas mērķis:

  • nodrošināt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un citos normatīvajos aktos noteikto sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzdevumu izpildi radioprogrammu “Latvijas Radio 1”, Latvijas Radio 2”, “Latvijas Radio 3”, “Latvijas Radio 4”, “Latvijas Radio 5” un “Latvijas Radio 6” veidošanā un izplatīšanā.

Galvenā aktivitāte:

  • sabiedriskā pasūtījuma programmu veidošana un izplatīšana.

Programmas izpildītājs:

VSIA “Latvijas Radio” pēc Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes apstiprināta sabiedriskā pasūtījuma plāna.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināt radio programmu pārraidīšanu (raidapjomu)

Kanālā LR1 raidstundas (skaits)

8 787

8 808

8 808

8 832

8 808

Kanālā LR2 raidstundas (skaits)

8 760

8 760

8 760

8 784

8 760

Kanālā LR3 raidstundas (skaits)

8 760

8 760

8 760

8 784

8 760

Kanālā LR4 raidstundas (skaits)

8 760

8 760

8 760

8 784

8 760

Kanālā LR5 raidstundas (skaits)

8 760

8 760

8 760

8 784

8 760

Kanālā LR6 raidstundas (skaits)

8 760

80

80

80

80

Nodrošināt auditorijas aptvērumu virszemes apraidē

Kanālam LR1 (% no iedzīvotāju kopskaita)

99,4

98,8

99,2

99,2

99,2

Kanālam LR2 (% no iedzīvotāju kopskaita)

97,7

98,8

98,3

98,3

98,3

Kanālam LR3 (% no iedzīvotāju kopskaita)

87,3

87,3

87,3

87,3

87,3

Kanālam LR4 (% no iedzīvotāju kopskaita)

78,6

78,6

78,4

78,4

78,4

Kanālam LR5 (% no iedzīvotāju kopskaita)

69,0

69,0

73,1

73,1

73,1

Kanālam LR6 (% no iedzīvotāju kopskaita)

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

7 970 847

8 358 290

8 105 290

7 661 593

7 717 243

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

387 443

-253 000

-443 697

55 650

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,9

-3,0

-5,5

0,7

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

591 047

338 047

-253 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

338 047

338 047

Latvijas Radio drošības pasākumu īstenošana un apsardzes nodrošināšana.

-

 147 000

 147 000

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāna 2019.-2020. gadam nodrošināšana (t.sk. atbalsts LR sabiedrības saliedēšanas un nacionālās identitātes stiprināšanai).

-

191 047

191 047

Citas izmaiņas

591 047

-

-591 047

Izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu atspoguļošanai (transferts no Kultūras ministrijas).

400 000

-

-400 000

Izdevumi Sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanai.

191 047

-

-191 047