Programmas mērķis:

  • nodrošināt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un citos normatīvajos aktos noteikto sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzdevumu izpildi radioprogrammu “Latvijas Radio 1”, Latvijas Radio 2”, “Latvijas Radio 3”, “Latvijas Radio 4”, “Latvijas Radio 5” un “Latvijas Radio 6” veidošanā un izplatīšanā.

Galvenās aktivitātes:

  • sabiedriskā pasūtījuma programmu veidošana un izplatīšana.

Programmas izpildītājs:

VSIA “Latvijas Radio” pēc Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes apstiprināta sabiedriskā pasūtījuma plāna.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināt radio programmu pārraidīšanu (raidapjomu)

Kanālā LR1 raidstundas (skaits)

-

8 760

8 760

8 760

8 784

Kanālā LR2 raidstundas (skaits)

-

8 760

8 760

8 760

8 784

Kanālā LR3 raidstundas (skaits)

-

8 760

8 760

8 760

8 784

Kanālā LR4 raidstundas (skaits)

-

8 760

8 760

8 760

8 784

Kanālā LR5 raidstundas (skaits)

-

8 760

8 760

8 760

8 784

Kanālā LR6 raidstundas (skaits)

-

8 760

8 760

-

-

Nodrošināt auditorijas aptvērumu virszemes apraidē

Kanālam LR1 (% no iedzīvotāju kopskaita)

-

99,4

99,4

99,8

99,8

Kanālam LR2 (% no iedzīvotāju kopskaita)

-

97,7

98,0

98,0

98,0

Kanālam LR3 (% no iedzīvotāju kopskaita)

-

91,3

87,2

87,2

87,2

Kanālam LR4 (% no iedzīvotāju kopskaita)

-

83,1

78,6

78,6

78,6

Kanālam LR5 (% no iedzīvotāju kopskaita)

-

69,0

69,0

69,0

69,0

Kanālam LR6 (% no iedzīvotāju kopskaita)

-

38,5

38,5

38,5

38,5

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 250 872

7 470 847

8 358 290

7 767 243

7 661 593

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

219 975

887 443

-591 047

-105 650

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,0

11,9

-7,1

-1,4

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 980

889 423

887 443

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

439 423

439 423

Izdevumi Latvijas Radio kapacitātes stiprināšanai.

-

 439 423

 439 423

Vienreizēji pasākumi

1 980

-

-1 980

Izdevumi pašvaldību vēlēšanu atspoguļošanai.

1 980

-

-1 980

Citas izmaiņas

-

450 000

450 000

Izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu atspoguļošanai (transferts no Kultūras ministrijas).

-

450 000

450 000