Programmas mērķis:

  • nodrošināt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un citos normatīvajos aktos noteikto sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzdevumu izpildi radioprogrammu “Latvijas Radio 1”, Latvijas Radio 2”, “Latvijas Radio 3”, “Latvijas Radio 4”, “Latvijas Radio 5” un “Latvijas Radio 6” veidošanā un izplatīšanā.

Galvenās aktivitātes:

  • sabiedriskā pasūtījuma programmu veidošana un izplatīšana.

Programmas izpildītājs: VSIA “Latvijas Radio” pēc Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes apstiprināta sabiedriskā pasūtījuma plāna.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināt radio programmu pārraidīšanu (raidapjomu)

Kanālā LR1 raidstundas (skaits)

-

-

8 760

8 760

8 760

Kanālā LR2 raidstundas (skaits)

-

-

8 760

8 760

8 760

Kanālā LR3 raidstundas (skaits)

-

-

8 760

8 760

8 760

Kanālā LR4 raidstundas (skaits)

-

-

8 760

8 760

8 760

Kanālā LR5 raidstundas (skaits)

-

-

8 760

8 760

8 760

Kanālā LR6 raidstundas (skaits)

-

-

8 760

8 760

8 760

Nodrošināt auditorijas aptvērumu virszemes apraidē

Kanālam LR1 (% no iedzīvotāju kopskaita)

-

-

99,4

99,4

99,4

Kanālam LR2 (% no iedzīvotāju kopskaita)

-

-

97,7

97,7

97,7

Kanālam LR3 (% no iedzīvotāju kopskaita)

-

-

91,3

91,3

91,3

Kanālam LR4 (% no iedzīvotāju kopskaita)

-

-

83,1

83,1

83,1

Kanālam LR5 (% no iedzīvotāju kopskaita)

-

-

69,0

69,0

69,0

Kanālam LR6 (% no iedzīvotāju kopskaita)

-

-

38,5

38,5

38,5

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 182 758

7 332 156

7 470 847

7 418 867

7 227 820

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

149 398

138 691

-51 980

-191 047

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,1

1,9

-0,7

-2,6

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

357 622

496 313

138 691

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

486 683

486 683

Palielināti izdevumi Latgales multimediju studijas darbības nodrošināšanai atbilstoši mērķiem, kas definēti Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam īstenošanas plānā periodam līdz 2018.gadam

-

 198 003

 198 003

Palielināti izdevumi autortiesību maksājumiem kolektīvā pārvaldījuma aģentūrām

-

100 000

100 000

Palielināti izdevumi pārklājuma palielināšanai LR1, LR3 un LR4

-

90 680

90 680

Palielināti izdevumi vēlēšanu tematikas un to norises atspoguļošanai Latvijas radio programmās 2017.-2019.gados

-

48 000

48 000

Palielināti izdevumi Latvijas Radio Briseles korespondenta darbības nodrošināšanai 2017.gadā

-

50 000

50 000

Vienreizēji pasākumi

50 000

-

-50 000

Samazināti izdevumi Briseles korespondenta darbības nodrošināšanai un pārraides nodrošināšanai 2016.gadā paredzētiem izdevumiem

50 000

-

-50 000

Citas izmaiņas

307 622

9 630

-297 992

 Veikta iekšējā līdzekļu pārdale 2016.gadā uz budžeta apakšprogrammu 03.01.00 “Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana” multimediju studijas izveidei Latgalē

155 054

-

-155 054

Veikta iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 03.01.00 “Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana”, lai VSIA “Latvijas Televīzija” nodrošinātu sabiedrisko mediju vienotā ziņu portāla LSM.LV administrēšanu un finansēšanu

142 568

-

-142 568

Veikta iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 03.01.00 “Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana” 2017. un 2018.gadā, lai īstenotu Latvijas informatīvās telpas drošībai kritiski nepieciešamos pasākumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu vienotājā ziņu portālā lsm.lv

10 000

-

-10 000

Palielināti izdevumi pašvaldību vēlēšanu atspoguļošanai

-

9 630

9 630