Programmas mērķis:

nodrošināt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un citos normatīvajos aktos noteikto sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzdevumu izpildi radioprogrammu “Latvijas Radio 1”, Latvijas Radio 2”, “Latvijas Radio 3”, “Latvijas Radio 4”, “Latvijas Radio 5” un “Latvijas Radio 6” veidošanā un izplatīšanā.

Galvenās aktivitātes:

sabiedriskā pasūtījuma programmu veidošana un izplatīšana.

Programmas izpildītājs: VSIA “Latvijas Radio” pēc Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes apstiprināta sabiedriskā pasūtījuma plāna.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināt radio programmu pārraidīšanu (raidapjomu)

Kanālā LR1 raidstundas (skaits)

8 808

8 832

8 808

8 808

8 808

Kanālā LR2 raidstundas (skaits)

8 760

8 784

8 760

8 760

8 760

Kanālā LR3 raidstundas (skaits)

8 760

8 784

8 760

8 760

8 760

Kanālā LR4 raidstundas (skaits)

8 760

8 784

8 760

8 760

8 760

Kanālā LR5 raidstundas (skaits)

8 760

8 784

8 760

8 760

8 760

Kanālā LR6 raidstundas (skaits)

181

80

235

235

235

Nodrošināt auditorijas aptvērumu zemes apraidē

Kanālam LR1 (% no iedzīvotāju kopskaita)

99,2

99,3

99,3

99,3

99,3

Kanālam LR2 (% no iedzīvotāju kopskaita)

98,3

98,5

98,5

98,5

98,5

Kanālam LR3 (% no iedzīvotāju kopskaita)

87,3

87,3

87,3

87,3

87,3

Kanālam LR4 (% no iedzīvotāju kopskaita)

78,4

79,7

79,7

79,7

79,7

Kanālam LR5 (% no iedzīvotāju kopskaita)

73,1

73,1

73,1

73,1

73,1

Kanālam LR6 (% no iedzīvotāju kopskaita)

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

8 244 100

9 798 101

12 055 951

12 042 270

11 986 620

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 554 001

2 257 850

-13 681

-55 650

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,8

23

-0,1

-0,4

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

14 656

2 272 506

2 257 850

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 216 856

2 216 856

VSIA “Latvijas Radio” attīstība pēc iziešanas no reklāmas tirgus

-

2 204 175

2 204 175

1991.gada barikāžu trīsdesmitgades atzīmēšana

-

12 681

12 681

Vienreizēji pasākumi

14 656

55 650

40 994

Transferts no Izglītības un zinātnes ministrijas, lai Latvijas Radio nodrošinātu XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku īstenošanu.

9 656

-

-9 656

Izdevumi pašvaldību vēlēšanu atspoguļošanai

-

55 650

55 650

Transferts no Ārlietu ministrijas, lai Latvijas Radio nodrošinātu radio lekciju ciklu Ārlietu dienesta simtgadei “Nepārtrauktība. Latvijas ārlietu dienestam 100”

5 000

-

-5 000