Programmas mērķis:

  • veikt pasākumu kompleksu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai.

Galvenās aktivitātes:

  • mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai.

Programmas izpildītājs: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Analizēti un uzskaitīti saņemtie ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem

Saņemto ziņojumu skaits

15 768

15 000

15 000

15 000

15 000

Cīņā ar naudas atmazgāšanu nosūtīti materiāli citām institūcijām

Nosūtīti materiāli Finanšu vai Ekonomikas policijas pārvaldēm, KNAB, ONAP (skaits)

231

250

250

250

250

Apturētas naudas līdzekļu debeta operācijas kredītiestāžu klientu kontos

Izdotie rīkojumi par naudas līdzekļu operāciju apturēšanu (skaits)

252

100

150

150

150

Apturētās summas (milj. euro)

36,17

20

20

20

20

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 070 375

1 340 297

1 467 996

1 349 854

1 319 854

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

269 922

127 699

-118 142

-30 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

25,2

9,5

-8,0

-2,2

Atlīdzība, euro

797 365

943 469

1 006 317

1 006 317

1 006 317

Vidējais amata vietu skaits gadā

30

36

38

38

33

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 215

2 184

2 207

2 207

2 541

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

131 287

258 986

127 699

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

255 678

255 678

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana

-

255 678

255 678

Citas izmaiņas

131 287

3 308

-127 979

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

 

3 308

3 308

Izdevumu izmaiņas 2017.gada jaunajai politikas iniciatīvai “Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības pilnveidošana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana  Nacionālās drošības koncepcijā izvirzīto Latvijas prioritāšu īstenošanas veicināšanai”, kuras  ietvaros Kontroles dienestam tika piešķirts papildu finansējums informācijas tehnoloģiju infrastruktūras nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59§

121 849

-

-121 849

Izdevumu izmaiņas 2017.gada jaunajai politikas iniciatīvai “Prokuratūras pārraudzībā esošā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienests) kapacitātes stiprināšana”, saskaņā ar priekšlikumu Nr.382 2.lasījumam

9 438

-

-9 438