Programmas mērķis:

  • veikt pasākumu kompleksu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai.

Galvenās aktivitātes:

  • mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai.

Programmas izpildītājs: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Analizēti un uzskaitīti saņemtie ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem

Saņemto ziņojumu skaits

17 113

15 000

15 000

15 000

15 000

Cīņā ar naudas atmazgāšanu nosūtīti materiāli citām institūcijām

Nosūtīti materiāli Finanšu vai Ekonomikas policijas pārvaldēm, KNAB, ONAP (skaits)

340

250

250

250

250

Apturētas naudas līdzekļu debeta operācijas kredītiestāžu klientu kontos

Izdotie rīkojumi par naudas līdzekļu operāciju apturēšanu (skaits)

243

100

150

150

150

Apturētās summas (milj. euro)

21,6

20

20

20

20

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

971 058

1 087 428

1 340 297

1 209 010

1 209 010

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

116 370

252 869

-131 287

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,0

23,3

-9,8

-

Atlīdzība, euro

694 096

814 418

943 469

943 469

943 469

Vidējais amata vietu skaits gadā

30

31

36

36

36

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 928

2 189

2 184

2 184

2 184

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada projektu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

37 167

290 036

252 869

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

290 036

290 036

Palielināti izdevumi Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības pilnveidošanai un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšanai  Nacionālās drošības koncepcijā izvirzīto Latvijas prioritāšu īstenošanas veicināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokolu Nr.40

-

157 515

157 515

Palielināti izdevumi Prokuratūras pārraudzībā esošā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienests) kapacitātes stiprināšanai, izskatot likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam" Saeimā 2.lasījumā (382.priekšlikums)

-

132 521

132 521

Citas izmaiņas

37 167

-

-37 167

Samazināti izdevumi 2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta kapacitātes stiprināšana saistībā ar jaunu funkciju izpildi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novēršanā” saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 6.5.punktu

37 167

 

-37 167