Programmas mērķis:

  • nodrošināt operatīvās darbības pasākumus, lai atklātu noziedzīgus nodarījumus.

Galvenās aktivitātes:

  •  operatīvās darbības pasākumu veikšana, kuru realizēšanai, izmantojot asignētos finanšu līdzekļus, palielinās atklāto noziedzīgo nodarījumu skaits.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

305

53 140

53 140

53 140

53 140

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

52 835

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

173,2

-

-

-