Programmas mērķis:

nodrošināt Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā un citos normatīvajos aktos noteikto sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzdevumu izpildi radioprogrammu “Latvijas Radio 1”, Latvijas Radio 2”, “Latvijas Radio 3”, “Latvijas Radio 4”, “Latvijas Radio 5” un “Latvijas Radio 6” veidošanā un izplatīšanā.

Galvenās aktivitātes:

sabiedriskā pasūtījuma programmu veidošana un izplatīšana.

Programmas izpildītājs: VSIA “Latvijas Radio” pēc Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes apstiprināta sabiedriskā pasūtījuma plāna.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināt radio programmu pārraidīšanu (raidapjomu)

Kanālā LR1 raidstundas (skaits)

-

-

8 808

8 808

8 832

Kanālā LR2 raidstundas (skaits)

-

-

8 760

8 760

8 784

Kanālā LR3 raidstundas (skaits)

-

-

8 760

8 760

8 784

Kanālā LR4 raidstundas (skaits)

-

-

8 760

8 760

8 784

Kanālā LR5 raidstundas (skaits)

-

-

8 760

8 760

8 784

Kanālā LR6 raidstundas (skaits)

-

-

235

235

235

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

12 692 193

12 506 543

12 302 193

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

12 692 193

-185 650

-204 350

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100

1,5

-1,6

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

12 692 193

12 692 193

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

649 923

649 923

VSIA “Latvijas Radio” satura informācijas vadības sistēmas (Media Asset Management – MAM) iegāde

-

390 000

390 000

VSIA “Latvijas Radio” kapacitātes stiprināšana

-

259 923

259 923

Citas izmaiņas

-

12 042 270

12 042 270

Veikta finansējuma pārdale no budžeta resora “47. Radio un televīzija”, lai atbilstoši kompetencei un Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā paredzētajam nodrošinātu, ka sabiedriskā pasūtījuma izstrādi vada Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

-

12 042 270

12 042 270